POSLOVNA ZONA
Bukva Općina Tešanj

LOKACIJA NA MAPI

Prikaz poslovne zone

Download prikaza zone u .png * Podaci preuzeti od FGU

Prikaz lokacije poslovne zone

OSNOVNE INFORMACIJE

KONTAKT
Tešanj, Tešanj
Hamzalija Hojkurić, dipl.oec.

Email: hamzalija.hojkuric@opcina-tesanj.ba
Telefon: 032/650-022, 032/650-416


Povlastice korisnicima zone:
Naknada za korištenje građevinskog zemljišta plaća se u skladu sa povlasticama propisanim Odlukom o građevinskom zemljištu. Za poslovne i proizvodne objekte kod kojih obračun iznosi od 500,00 do 1.000,00 KM, maximalna visina naknade ne može biti veća od 500,00 KM, a za objekte kod kojih obračun iznosi preko 1.000,00 KM maximalna visina naknade ne može biti veća od 1.000,00 KM.
OPĆI PODACI
Godina osnivanja 2000.
Način nastanka Industrijsko - prerađivačka
Vlasništvo Opštinsko
Površina 49250 ha
Boja zone
Broj odluke o osnivanju
Datum odluke o osnivanju 06.07.2000.
Broj slobodnih parcela 16+12
Cijena po m2 KM
INFRASTRUKTURA
Putevi u zoni
- Asfaltni put
- Makadamski put
Putevi do zone
Električna energija
Voda
- Voda za piće
- Tehnička voda
Telefon
Internet
Gas
Kanalizacija
Odlaganje čvrstog otpada
UDALJENOST POSLOVNE ZONE OD:
Cestovnog pravca 6 km
Željeznice 15 km
Aerodroma 80 km
Centra grada 2 km

PRIVREDNI SUBJEKTI

PRIVREDNI SUBJEKTI Vrsta ZAPOSLENI
1 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU CARAPA "CONITA" D.O.O. TEŠANJ 117
Ukupno

STATISTIČKI PODACI

Prihod/Rashod/Dobit

Izvoz

Dokumenti
Naziv Kategorija Preuzimanja
Poslovna zona Bukva upitnik
Informativni obrasci
pdf
Svi dokumenti
Galerija